Aerodrom Maribor Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas

Tovor

Tovor

Storitve

Na osnovi IATA standardov (airside handling) izvajamo naslednje storitve:
 • oskrbimo tovor in pošto, 
 • oskrbimo posebne pošiljke, 
 • pripravimo dokumente,
 • po potrebi rentgensko pregledamo blago,
 • nadziramo ULD opremo,
 • pretovorimo ULD palete in letalske zabojnike,
 • carinski nadzor,
 • mejni inšpekcijski nadzor,
 • izvedemo ostale dogovorjene storitve.

Logistične storitve

Storitve pred ali po fazi letalskega prevoza (landside handling): 
 • skladiščenje,
 • prepakiranje blaga,
 • priprava pošiljk za letalski prevoz,
 • carinsko skladiščenje,
 • zaščita blaga,
 • ostale dogovorjene storitve.
Skupna skladiščna površina: 4.100m2

Partnerji